Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora CKST w Debrznie
nr 7/2021 z dnia 30.04.2021r.


REGULAMIN
OŚRODKA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEGONAD JEZIOREM ,, ŻUCZEK ”

 1. Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek dalej zwany „Ośrodkiem” jest obiektem ogólnie dostępnym i służy do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów.
 2. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do stosowania się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do przestrzegania:
  • regulaminów kąpieliska strzeżonego,
  • przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego,
  • przepisów regulujących żeglugę sportową i turystyczną na wodach śródlądowych,
  • przepisów kodeksu drogowego,
  • aktualnych przepisów dotyczących Covid -19
 3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką uprawnionych osób dorosłych (rodzice, opiekun, itp.).
 4. Wjazd na teren Ośrodka i korzystanie z jego obiektów w sezonie letnim jest odpłatny. Szczegółowe zasady i sposób odpłatności reguluje kierownictwo Ośrodka. Nie dotyczy to placu zabaw i infrastruktury sportowej w Ośrodku.
 5. Osoby korzystające w sezonie letnim z plaży mają, obowiązek pozostawić środek transportu na wyznaczonym parkingu poza Ośrodkiem.
 6. Plaża strzeżona jest wolna od opłat.
 7. Działalność gastronomiczno-handlowa może odbywać się jedynie za zezwoleniem administratora obiektu.
 8. Osoba przebywająca na terenie ośrodka z psem powinna sprawować nad nim pełną kontrolę poprzez użycie smyczy oraz kagańca jak również po nim sprzątać.
 9. Zabrania się przebywania z psami na terenie kąpieliska strzeżonego oraz w obrębie plaży piaszczystej.
 10. Zezwala się na palenie ognisk tylko w miejscach wyznaczonych.
 11. Zabrania się grillowania w rejonie plaży.
 12. Zabrania się zanieczyszczania terenu Ośrodka, wycinania drzew, krzewów i gałęzi, używania w rejonie plaży i zbiornika wodnego środków chemicznych.
 13. Zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, dotyczy to w szczególności używania motorowerów, motocykli, quadów, w rejonie skarp, plaży oraz terenów zielonych.
 14. Zabrania się biwakowania poprzez rozstawianie namiotów oraz ustawianie przyczep kempingowych poza obszarem wyznaczonego pola biwakowego lub Ośrodka wypoczynkowego.
 15. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Wykroczeń.