Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Informuje się klientów Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 77-310 Debrzno, NIP: 843152596 reprezentowane przez Dyrektora CKST.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Klaudia Bilska, e- mail inspektorckstdebrzno@gmail.com tel. 59 83 35 165
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami, a także w celu wykonywania zadań CKST przewidzianych w statucie.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom tj. organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonymi postępowaniami na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym w odrębnych przepisach.
 6. Administrator danych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z rezerwacją domków i pobytem w ośrodku. Przysługuje Państwu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz
  wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skarg do Organu Nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do niepodlegania decyzjom oparty wyłącznie na profilowaniu.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa i jest obowiązkowe.
 9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych.
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.